Bestuur


Met ingang van 5 oktober 2021 is de bestuurssamenstelling als volgt:
voorzitter Dini SmildeAnke Kingma>
secretaris Anne Boelsma
penningmeester Wim Bloem
bestuurslid, algemeen ondersteunend Agnes de Winter
(adviserend) bestuurslid namens Centrum
voor Kunstzinnige Vorming Zinder Educatie
(nader in te vullen)