Bestuur


Met ingang van 18 maart 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt:
voorzitter Dini Smilde
secretaris Hans Verhoeven
penningmeester Wim Bloem
P.R. Hans van der Donk
bestuurslid, algemeen ondersteunend Lisa Vogel
(adviserend) bestuurslid namens Centrum
voor Kunstzinnige Vorming Zinder Educatie
(nader in te vullen)