Bestuur


Met ingang van 15 mel 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt:
voorzitter Dini Smilde
secretaris Bernadette Harperink
penningmeester Wim Bloem
P.R. Hans van der Donk
(adviserend) bestuurslid namens Centrum
voor Kunstzinnige Vorming Zinder Educatie
Hans van Gemert